Actueel


Over ons


vzw Sleutel voor Palestina verenigt mensen uit Herselt, Westerlo, Geel en Leuven die de onverschilligheid waarmee de Westerse wereld nu ruim 70 jaar onrecht tegenover het Palestijnse volk tolereert beschamend vinden.

De waarheid is lang genoeg opgesloten !

Daarnaast vinden we het belangrijk ook daadwerkelijk hulp te bieden. De vzw bouwt directe contacten op met de mensen in Palestina en probeert door hen zelf aangebrachte concrete, kleinschalige projecten organisatorisch en financieel te steunen. Belangrijkste uitgangspunten: in dienst van de gemeenschap, zelfredzaamheid, voor de noden van vrouwen en kinderen. Onze projecten kaderen in de Social Development Goals - Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Via de organisatie van of de medewerking aan lokale activiteiten proberen we financiële middelen te verzamelen. De steun van vele sympathisanten is onbetaalbaar.

Overschrijven kan altijd op het rekeningnummer van de vzw - BE92 0689 0132 3623

Een kleine bijdrage kan best een groot verschil maken.

Logo vzw Sleutel voor Palestina
Logo Social Development Goals

De projecten


Ein El-Sultan vluchtelingenkamp
Meer info
Beit Hanina jeugdcentrum
Meer info
De bedoeïenen van El Rashideh
Meer info
Jalazone vluchtelingenkamp
Meer info
Ein El-Sultan vluchtelingenkamp

Sinds de eerste Israëlische agressieoorlog van 1948 worden hier in de buurt van Jericho duizenden mensen opgevangen die uit hun huis verjaagd werden. De illegale, in flagrante overtreding van het internationale recht en de Conventies van Genève, bezetting van hun land maakt de terugkeer naar een normaal leven onmogelijk. Meer dan 40 % is jonger dan 14 jaar, ook hun ouders hebben nooit iets anders dan een leven in het kamp gekend. Het dagelijkse (over)leven botst er op absoluut ontoereikende middelen.

Er moest in een veel te kleine ruimte gekookt worden voor te veel mensen. Op vraag van de vrouwen zelf kozen we voor de installatie van een betere, meer professionele keuken. Samen met de vrouwen werden alle noodzakelijke aankopen gedaan. Voor inrichting en installatie zorgden de mensen van het kamp. Zo kan niet alleen aan de eigen behoeften voldaan worden, maar door de productie en verkoop van extra maaltijden wordt sociale tewerkstelling voor vrouwen gerealiseerd.

September 2015

Ons keukenproject draait goed.
De vrouwen willen graag uitbreiden: dampkap, diepvriezer om groenten in grote hoeveelheden te kunnen inkopen nu ze goedkoop zijn, grote mixer om veel humus te maken die op de plaatselijke markt verkocht kan worden.
De vzw betaalt alvast de dampkap, die echt dringend nodig was.

Een probleem blijft dat de vrouwen hun kleine kinderen nergens kunnen laten en deze dus meebrengen naar de keuken, wat niet echt veilig is.
Daarom dat nu prioritair werk gemaakt moet worden van de speel- zithoek waarvoor we de banken al in maart laten leveren hadden.
Met de opruimactie werd alvast begonnen.

Dromen van ...

Uitbreiding van de keuken om ook maaltijden op de markt te kunnen verkopen: diepvriezer, mixer, schappen om producten te stockeren.
En een vacuümverpakkingsmachine.
En een serre om kruiden en voedsel te drogen ...

Het keukenproject draait steeds beter. (bezoek begin 2016)

Er werken nu 11 vrouwen, betaald uit de verkoop van bereide maaltijden. Bij ons bezoek, late voormiddag, stonden de koelboxen met lekkere en hygiënisch verpakte maaltijden voor de kampschooltjes al klaar.

Op initiatief van het vrouwencomité van het kamp werden uitbreidingswerken aangevat. Binnen wordt een tweede ruimte voor de keuken aangepast en ingericht. Ter ondersteuning financierde de vzw een professionele diepvriezer, ook weer op maat gemaakt in een kleinschalig atelier te Ramallah.

Buiten wordt een zithoek - speelruimte voor de kinderen van de vrouwen die in de keuken werken aangelegd. Hier worden tegelijk ook kruidentuintjes voorzien, zodat de keuken het hele jaar over verse kruiden beschikt.

De opening wordt voorzien tegen de Internationale Vrouwendag van 8 maart !

En na de opening

De dampkap is geïnstalleerd. Er werd een brede deur naar de achtertuin gemaakt: meer licht en lucht doet deugd ! Ondertussen is de zitspeelhoek ook in gebruik. Het mag duidelijk zijn dat niet alleen de kinderen hier plezier aan beleven.

Op eigen benen (bezoek begin 2017)

In de projectkeuken worden dagelijks 1200 maaltijden klaar gemaakt voor levering aan klanten. 100 extra maaltijden worden gratis bedeeld aan de meest behoeftige inwoners van het kamp.
Met de opbrengst van de verkoop werd de tuin volledig aangelegd. Daar worden ook cursussen gegeven. Het leslokaal is immers in slechte staat. De verantwoordelijken van het vrouwencentrum maken nu concrete plannen om het vervallen gebouw naast de keuken af te breken en een nieuw te bouwen. Fier tonen ze het reeds aangelegde spaarpotje.

Het project kan op eigen benen lopen !

Vindingrijke vrouwen (najaar 2017)

De vrouwen van het keukenproject blijven inventief op zoek gaan naar extra inkomstenbronnen. Ze kopen een typische groente, mulokkia/mulchia genoemd op de markt. Zelf verbouwen kan immers niet wegens plaatsgebrek en permanent watertekort.
De blaadjes van de groente worden gedroogd, geplukt en verpakt waarna de pakketjes op de markt verkocht kunnen worden.
Het blijft altijd fijn terugkomen bij de vrouwen waar onze projectwerking nu 3 jaar geleden van start ging !

Ein el-sultan (September 2018)

- De projectwerking blijft diversifiëren. Er werken nu ook 3 mensen aan de vervaardiging van werkkledij voor ziekenhuizen. ( Zie afbeelding )

- De noodzakelijke overkapping van de zit- en speelhoek bij het keukenproject, zodat die ook in zomerse omstandigheden gebruikt kan worden, is inmiddels gerealiseerd ! ( Zie afbeeldingen )

Beit Hanina jeugdcentrum

Beit Hanina is al meer dan twintig eeuwen het kloppende hart van Oost-Jeruzalem, het bedreigde Arabische stadsdeel. Hier roeien enkele jonge vrouwen onvermoeibaar tegen de stroom op. Ze bieden dagelijks tientallen kinderen en jongeren beschutting en speelkansen. Het door hen gerunde 'jeugdcentrum' beschikt over een open terrein ter grootte van een voetbalveld dat zich uitstekend leent om een speelpleinwerking op te zetten. Als er speeltuigen waren uiteraard.

Bij lokale ambachtslui werden reeds de eerste speeltuigen besteld en sinds maart 2015 kunnen de kinderen er hun gang gaan !

De bedoeïenen van El Rashideh

Een dertigtal Bedoeïenengezinnen van de Trifat familie, overal verjaagd door het Israëlische leger en dus permanent op de vlucht tussen Jeruzalem en Jericho verblijft voorlopig nabij Drouk. De mensen hebben gebrek aan alles en vooral aan gezond drinkwater.

Dus kocht de vzw mobiele watertanks aan en zorgde dat deze ter plaatse gebracht werden: elk gezin haar watertank !

September 2015

Onze watertanks worden heel goed gebruikt !!

De kinderen kunnen naar en schooltje ( ook voor andere bedoeïenenfamilies ), meer dan een uur lopen van het kamp.
Er was nu geen water ( waterpomp stuk ), geen ventilators ( temperatuur boven 40° C ), geen bruikbare speelruimte buiten, geen overdekte speelplaats ( schaduw in de zomer, beschutting tegen regen, sneeuw in de winter ).
Na overleg met de zeer gemotiveerde directrice bekostigt de vzw een afdak, gemaakt in een fabriekje in Ramallah en al geplaatst !
Dankzij Mohammad worden er 2 zitbanken bij geleverd, worden onveilige speeltuigen hersteld evenals een gat in de trapleuning - zonder bijkomende kosten !

Dromen van ...

Er is één zonnepaneel voor het hele kamp. Op zoek dus naar 'tweedehands' zonnepanelen !
Plantgoed, dadelbomen, kippen.

Voor het schooltje: ventilator(s) en speeltuigen.
Volgens de directrice is er héél erg nood aan winterkleren voor de kinderen ! Misschien kunnen we toch nog proberen vóór de winter wat te brengen ...

De gemeenschap (bezoek begin 2016)

De mensen zijn nog altijd opgetogen over de door de vzw geleverde watertanks. De beschikbaarheid van zuiver water bevordert het thuisgevoel en er is sprake van dat op korte termijn elektriciteit tot de nederzetting zou doorgetrokken worden. Daarom bezint de gemeenschap zich over andere hulpmiddelen om zich hier daadwerkelijk te kunnen vestigen.

De vraag naar de haalbaarheid van toestellen om elektrisch melken mogelijk te maken werd gesteld. Dit is financieel alleen te overwegen bij het gezamenlijk gebruik van enkele gemeenschappelijke toestellen, maar de idee van collectief gebruik ligt blijkbaar moeilijk. Een andere denkpiste is de aanschaf van 3 tot 5 dadelpalmen per familie. Om snel (d.i. na 3 jaar) te kunnen oogsten moeten de bomen al groot genoeg zijn - en dus duur in aankoop. Bovendien vraagt de aanplant het eerste half jaar veel deskundige zorg, en voldoende water. Ook indien we betaalbare planten vinden is succes dus niet gegarandeerd. Dit idee vraagt dan ook nader onderzoek.

Daarom werd bij dit bezoek uiteindelijk geopteerd om een praktische nood te helpen verlichten. Hoe mooi het weer als de zon schijnt zoals bij ons bezoek, overdag ook kan zijn, 's nachts koelt het in deze bijna woestijn erg af. Vooral 's winters maakt de kou slachtoffers. De vzw koopt bij een handelaar in Jericho voor elk gezin een kwaliteitsdeken.

De school

Gezien het succes van het vorige keer geplaatste afdak, werd op vraag van de directie de overdekte oppervlakte verdubbeld. De vzw financiert m.a.w. een uitbreiding van het afdak door de firma in Ramallah waarmee vorige keer al vlot kon samengewerkt worden. Er zullen 2 tafelzitbanken bij geleverd worden, zodat de kinderen gemakkelijker in de schaduw kunnen eten.

De jonge, erg gemotiveerde sportlerares zou wat graag beter spelmateriaal ter beschikking hebben, een basketbalring bijvoorbeeld. Als dit door onze 'vaste' firma, ( zie boven ) geleverd kan worden is dit zeker het overwegen waard.

Ook de school stelt de vraag naar de mogelijkheid om, op een braakliggend stuk grond naast het gebouw, een tiental dadelpalmen te planten. De extra inkomsten die de verkoop van dadels zou opleveren is erg welkom, gezien de beperkte financiering en de penibele inkomenspositie van de bedoeïenenfamilies. Maar er duiken vergelijkbare problemen op qua professionele zorg bij de aanplant, en vooral de ontoereikende watervoorziening hoog op de helling waar de school gelegen is.

De school

De tafelzitbanken werden ondertussen geleverd en zijn een groot succes - alleen waren de kinderen bij ons bezoek al met vakantie !

Directie en leerkrachten sloten net het schooljaar af met een gezamenlijke bijeenkomst - alleen waren er niet voldoende stoelen. Daar werd snel een mouw aan gepast: eenvoudige plastic stoelen werden per taxi aangevoerd.

Aan de vorige keer gesignaleerde nood aan sportmateriaal werd tegemoet gekomen.

De enige printer was al een tijd stuk. De vzw betaalde de herstelling.
We willen enkele tweedehands laptops verzamelen en ter plaatse krijgen.

LAPTOPS VOOR DE SCHOOL (bezoek begin 2017)

Sympathisanten van de vzw stelden 2 tweedehandslaptops ter beschikking. Zo kunnen de bedoeïenenkinderen toch een minimum aan ict-basisvaardigheden bijgebracht worden.

Een dadelpalm voor elk gezin (mei 2017)

Ruim een jaar geleden werd door de clanleiders al de vraag gesteld naar steun bij de aanschaf van dadelpalmen. Nu het rond trekken met de kudde door de bezetter definitief onmogelijk gemaakt is moeten de bedoeïenen wel op zoek naar andere middelen van bestaan.

Gezien de hoge kostprijs van voldoende grote bomen blijkt zelfs de financiering van één boom per gezin onhaalbaar. Iemand stelt cofinanciering voor: elke familie investeert zelf een basisbedrag, aan wie dit niet aankan wordt door de clanleider een lening toegestaan. De rest van het aankoopbedrag zal dan bijgelegd worden door de vzw.

Na uitgebreid overleg wordt het uiteindelijke akkoord bezegeld met koffie en met de ganse clan vertrekken we naar de kwekerij. Daar zorgen de bedoeïenen er zelf wel voor dat ze de grootste, de beste, al drie jaar oude bomen in de wacht slepen.

Hoe zou het met de dadelbomen gaan ? (najaar 2017)

Een kort bezoekje maakt duidelijk dat 'onze' bomen in goede gezondheid verkeren. Dat smaakt naar meer ! Al gauw circuleren weer wilde plannen om bijkomende dadel- of anders citroenboompjes aan te kopen. Maar de financiële kant van dergelijke zaakjes noopt ons op dit moment op de rem te staan.

We blijven uiteraard ook in de toekomst betrokken bij dit verhaal.

Jalazone vluchtelingenkamp

In het Jalazone vluchtelingenkamp ( 1949 - 7 km van Ramallah, Westelijke Jordaanoever ) leven meer dan 11 000 mensen. Bijna 60 % is jonger dan 24 jaar. De bevolking leeft onder de constante druk van uitbreidende, illegale joodse nederzettingen. De werkloosheid is zo hoog als de Israëlische Muur.

Daarom werd een ambitieus gaarkeukenproject opgezet. Tussen de vrouwen van het vluchtelingenkamp en vertegenwoordigers van vzw Sleutel voor Palestina werd een werkplan afgesproken. De uitgaven voor de opstartfase werden bekostigd met de opbrengst van diverse fondsenwervingsacties. Ambachtslieden uit het kamp zelf hebben de ter beschikking gestelde ruimte gerenoveerd, geverfd en betegeld. Dankzij een contactpersoon ter plaatse heeft UNRWA ( de VN organisatie voor Palestijnse vluchtelingen ) toegezegd de lonen van zes vrouwen die in de keuken tewerkgesteld worden te financieren tot de gaarkeuken zelf bedruipend wordt. Een afdeling van het Franse Rode Kruis leverde de resterende uitrusting en de beginvoorraden. De eerste klanten hebben alvast toegezegd: de schooltjes van het kamp voor enkele duizenden leerlingen. Zelfs de gerenommeerde Birzeit universiteit toont belangstelling.

De 'Jalazone kitchen' - veel meer dan een keuken !

Die op 22 april 2015 officieel geopend werd !

September 2015

Ons keukenproject draait heel goed.
Veel bestellingen: schooltjes, trouwfeesten, voor vergaderingen die in het centrum van Ramallah doorgaan ...
Daarom kochten we deze keer een 'kippenspit' waarmee 25 kippen tegelijk kunnen gebakken worden, en een grote werktafel.

Al Awdah Medisch Centrum biedt gratis medische hulp.
Er is tekort aan alles.
Dankzij de medewerking van dokters en apothekers in België konden verschillende vrijwilligers reeds een beperkte hoeveelheid medicijnen brengen.
De vzw kocht meer medicijnen en een toestel om het suikergehalte in het bloed te meten - volgens de dokter erg nodig. ( Er konden momentopnames gemaakt worden, maar die geven dikwijls geen correct beeld, het nieuwe toestel laat toe de suikerspiegel van de voorbije 3 maanden in kaart te brengen. )

Dromen van ...

De vrouwen van het keukenproject willen graag een echt restaurantje starten - het eerste in het kamp !
Zoals de foto's illustreren is zo'n ontmoetingsplek meer dan welkom.
Dat betekent tafels, stoelen, schilderwerken, aankleding van een ruimte en zoveel meer.
Ook hier is een afgeschermde speelplek voor de kinderen gewenst. Veel vrouwen brengen nu hun kleine kinderen mee naar de keuken: niet echt veilig, niet altijd even hygiënisch.

Voor het medisch centrum blijft de nood aan basisapparatuur groot. We willen blijven proberen ook hieraan bij te dragen.

Het keukenproject (bezoek begin 2016)

De inzet van het vrouwencomité staat buiten kijf, maar het project kampt met groeipijnen. De maaltijden zijn minder verzorgd en gevarieerd dan die van Ein El-Sultan. Er kunnen op dit moment 3 vrouwen tewerk gesteld worden. Het imago van het kamp bemoeilijkt de uitbreiding naar klanten buiten Jalazone. Er zijn reclamebriefjes gemaakt maar het vinden van genoeg verdeelpunten gaat moeizaam. We proberen informeel een samenwerking met de Palestijnse Circusschool op te zetten.

De vraag naar bijkomend kookgerei en een professionele mixer om sneller grotere hoeveelheden deeg te kunnen bereiden, lijkt terecht. Er wordt afgesproken dat de vrouwen zelf prijsoffertes opvragen en vergelijken, zodat hopelijk bij een volgende bezoek aankopen kunnen gebeuren.

Het medisch centrum

Dankzij Rotary Westerlo en de medewerking van sympathisanten, huisarts en apotheker in Herselt konden opnieuw dringend noodzakelijke medicijnen en basisuitrusting zoals een bloeddrukmeter geleverd worden. Voor een door Rotary ter beschikking gesteld bedrag werden in Ramallah extra medicijnen aangekocht, op basis van een door de dokter opgemaakte prioriteitenlijst. Het kan nooit voldoende zijn, maar alle hulp wordt hier met open armen begroet. De vzw zal dan ook het Al Awdah medisch centrum blijven ondersteunen.

Het keukenproject (bezoek voorjaar 2016)

Het project stagneert door de moeite die het vrouwencomité ondervindt om voldoende afnemers voor de maaltijden warm te maken.
De ( bij de opening talrijk aanwezige ) projectpartners geven op dit vlak niet thuis.
De financiële malaise bij UNRWA, die zoals zo vaak in de eerste plaats de meest behoeftigen raakt, zorgt voor toenemende onzekerheid.

Het toegezegde keukenmateriaal werd aangeschaft.
Er vonden verkennende gesprekken plaats met een mogelijke kandidate die het project zou kunnen coördineren en professionaliseren. Op dit moment ontbreekt het de vzw aan financiële middelen, het is afwachten of onze aanvraag tot betoelaging door de provincie goedgekeurd wordt.

Het medisch centrum

Er werd uiteraard een voorraadje medicijnen ter plaatse gebracht.

Dankzij een sponsor konden we een aantal goede zonnebrillen aanbieden.
Ook hier is de onzekerheid tastbaar: er is sprake van dat UNRWA als besparingsmaatregel het medisch centrum wil sluiten. Dat zou betekenen dat alleen nog de duurdere en voor de meeste mensen uit het kamp onbetaalbare medische voorzieningen in de stad overblijven.

DRINGENDE HERSTELLINGEN EN VERBETERINGEN (bezoek najaar 2016)

Door een lek in het dak waren het plafond en een muur van de ruimte waar het keukenproject gevestigd is in slechte staat. Met financiële hulp van de vzw hebben werkers uit het kamp het lek gedicht. In winkels in het kamp werd het noodzakelijke materiaal gekocht om opnieuw te bezetten, te verven en te betegelen.
Onze contactpersoon volgt de realisatie van de werkzaamheden op.

Tegen de vochtige kou werden verwarmingstoestellen en boilers aangekocht.
De vzw zorgde tevens voor de aankoop van grote hoeveelheden basisproducten voor de keuken.

In overleg met het kampcomité werden plannen gemaakt om de ruimte naast de keuken een polyvalente invulling te geven zodat er nu in comfortabelere omstandigheden allerhande cursussen en workshops gegeven kunnen worden.
Tafels en stoelen werden reeds besteld bij lokale bedrijfjes.
Om vrouwen toe te laten hier aan deel te nemen dient dringend werk gemaakt van een georganiseerde kinderopvang. We bekijken welke rol de vzw hierbij kan spelen.

WERKING MEDISCH CENTRUM IN HET GEDRANG (bezoek begin 2017)

Naar goede gewoonte vulde de vzw de voorraad medicijnen aan.
Zoals eerder gemeld hypothekeren besparingen bij UNRWA de werking van het Centrum.
De openingstijden zijn al beperkt, personeel is ontslagen. Toch ligt de nood aan betaalbare medische zorg onverminderd hoog.
We bekijken welke rol de vzw kan spelen bij het in stand houden van deze basisvoorziening.

Vanuit de keuken worden nieuwe contacten gelegd (mei 2017)

De begin dit jaar aangevatte herstellingswerken zijn inmiddels afgerond. Het nog ontbrekende keukengerei is aangevuld. Borden en ander vaatwerk voor het restaurant zijn aangekocht. Bij 'onze' stielman uit Ramallah bestellen we een professionele deegkneder, geschikt om veertig kilogram bloem te verwerken. Die is inmiddels geleverd ( zie foto ) !

Naast de keuken zijn de vrouwen begonnen met een winkeltje waar hun handgemaakte artisanale producten te koop worden aangeboden. Nu nog kooplustige bezoekers werven ! Misschien kunnen we een beperkt extra verkoopkanaal via wereldwinkel Westerlo lanceren. Wishful thinking ?

We komen voor het eerst samen met verantwoordelijken van de jongerenwerking. Er is een ruimte voor sport en spelactiviteiten, erg nodig in het kamp waar zoveel jongeren op een zakdoek leven. De vraag naar banken, pingpongtafels en ander spelmateriaal is gesteld. We proberen budget te vinden om aan de dringendste noden tegemoet te komen. Misschien kan ook gedacht worden aan ondersteuning van de kinderen die les willen volgen aan de Palestijnse Circusschool. Vervoer vanuit het kamp alleen al is vaak een struikelblok voor regelmatige participatie.

Het Medisch Centrum

Dankzij onze sympathisanten kunnen we het Medisch Centrum weer noodzakelijke medicijnen en brillen op sterkte leveren. Zoals eerder gezegd lijdt het centrum erg onder de besparingsmaatregelen van UNRWA. Het is al minder vaak open, en het budget voor medicijnen is volkomen ontoereikend. Dus koopt de vzw ter plaatse dringend nodige pijnstillers en antibiotica. Tevens worden drie rolstoelen aangeschaft, die patiënten uit het kamp gratis in bruikleen krijgen gedurende de tijd van hun behandeling. Vooral de nood aan effectieve pijnstillers die niet ter plaatse kunnen worden aangekocht blijft groot. We proberen hier tegen een volgende keer weer een beetje aan tegemoet te komen.

Nieuwe invalshoeken (najaar 2017)

In de keuken worden dagelijks verse maaltijden bereid, ( zie afbeeldingen ). Maar op vraag van de vrouwen zetten we de eerste stappen naar diversificatie van onze werking. Er zal weldra gestart worden met een basiscursus Engels. Doelgroep: (jonge) vrouwen uit het kamp die hun kansen op de krappe arbeidsmarkt buiten het kamp willen vergroten, bijvoorbeeld met het oog op tewerkstelling in hotels, horeca of winkels. Ook de ontvangst van buitenlandse groepen in het projectrestaurant noodzaakt een minimale kennis van het Engels.

In een eerste fase van 3 maanden zal 3 keer per week les gegeven worden. De vzw vergoedt een lesgever uit Ramallah die zijn aanpak met verve wist voor te stellen. Inmiddels zijn de voorbereidingen volop bezig, een lokaal en lesmateriaal worden geregeld, de inschrijvingen zijn een zodanig succes dat de doelgroep wellicht opgesplitst moet worden !

Eerder werd door de jongerenwerking al de noodzaak aangegeven activiteiten voor jongeren in het kamp zelf te organiseren. Participeren aan bestaande initiatieven in Ramallah ligt moeilijk. Wantrouwen t.o.v. de buitenwereld, onveiligheid door de voortdurende druk van joodse kolonisten en soldaten speelt hierbij mee, maar ook praktische problemen als de kostprijs van vervoer naar de stad ( telkens 1 euro per ritje ) en lid- of inschrijvingsgelden. Eén van de jongeren uit het kamp volgt wel Debké - een traditionele Palestijnse dans - in Ramallah. Met hem wordt overeengekomen dat de vzw zijn vervolgcursus en het vervoer betaalt. In ruil zal hij basislessen Debké in Jalazone geven aan de jongeren van het kamp. Er wordt van start gegaan gedurende één maand, 3 uur per week. De kandidaten reageren alvast enthousiast, ( zie afbeelding) !

Het Medisch Centrum (najaar 2017)

Dankzij de steun van apotheek Pelgrims in Hulshout konden de gevraagde pijnstillers in de hoogste dosis geleverd worden. De regelmatige hulp van huisarts Bart Helsen in Bergom laat ons toe telkens de voorraad noodzakelijke medicijnen van het Centrum aan te vullen.

Ook ter plaatse werden nog bijkomend dringend nodige medicijnen aangekocht. Dankzij Optiek Mulders in Averbode werden weer een aantal brillen op verschillende sterkte ter beschikking van de oogarts gesteld.

De vzw en de artsen van het Centrum bedanken bij deze onze sympathisanten !

JALAZONE (september 2018)

- De taallessen Engels gaan een 2de cyclus in. Aan de eerste namen 17 vrouwen, leeftijd tussen 28 en 52 jaar, met succes deel. Voor 7 onder hen leidde dit tot een outplacementtraject in functie van een job.

- Ook de Debké danslessen ( voor kinderen tussen 6 en 12 jaar ) gaan een tweede cyclus in. ( Zie afbeelding ). De vzw financiert het nodige technische materiaal.

- Een coördinator voor het gaarkeukenproject werd aangeworven. Deze jonge Palestijnse, met financiële en business diploma's, wonend in het kamp krijgt 3 maanden de kans om het project naar een hoger ( meer zelf bedruipend ) niveau te tillen.

- Voor het medisch centrum werden gewoontegetrouw noodzakelijke medicijnen aangekocht.

Fotogalerij


Palestina
Palestina-bis
Palestina-bezet land
Palestina-hartland

Contacteer ons


Contactgegevens
Sleutel voor Palestina VZW
E-mail
info@sleutelvoorpalestina.be